Adviseurs


In het project zijn twee fasen waarbij u als melkveehouder een adviseur kan zoeken. Ten eerste voor het opstellen van uw duurzaamheidsplan en ten tweede voor de werken aan de verduurzaming van uw bedrijf.

Klik hieronder op de situatie die voor u van toepassing is.

Ik zoek een adviseur voor het opstellen van de duurzaamheidsplannen

Nadat u zich heeft aangemeld voor Duurzame Melkveehouderij Drenthe, kiest u een adviseur met wie u een duurzaamheidsplan opstelt. Samen licht u uw melkveebedrijf door op te verduurzamen aspecten. Denk aan het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing. De lijst met adviseurs die voor u een duurzaamheidsplan kunnen opstellen vindt u hier. Hieruit kunt u kiezen.

Ik zoek een adviseur voor advies over verduurzaming

Als u het duurzaamheidsplan heeft ontvangen kunt u aan de slag met de verduurzaming van uw bedrijf. Hiervoor kunt u met subsidie advies inhuren. Een lijst van mogelijke adviesbureau's met bijbehorende specialisatie vindt u hier.


HT-0044