DAJK ledenavond - Het ideale gewasrotatie bij samenwerking akkerbouw/melkvee


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 20:00
Locatie
Locatie volgt nog
Organisator

DAJK

Doelgroep

Leden en aspirant-leden van DAJK

Kosten

geen

Informatie
Omschrijving
Er komen veel uitdagingen op ons af op gebied van stikstof, biodiversiteit, klimaat. Op landelijk niveau wordt veel gedacht in sectoren. Akkerbouw en veehouderij krijgen eigen opdrachten (GLB, 7e APN, klimaat en stikstof). Maar in Drenthe zijn deze sectoren vaak verweven; in de vorm van gemengd bedrijf of samenwerking. Hoe kunnen we binnen die gemengde rotatie werken aan de uitdagingen? Aan welke voorwaarden voldoet voor een ideale gewasrotatie? Welke bewerkingen horen daarbij? Zijn er nu nog beperkingen die DAJK (en NAJK en provincie) mee moeten nemen in lopende onderhandelingen?
Locatie volgt nog! Meer info op de facebookpagina van deze avond.