HERHALING - Webinar deelnemers Duurzame Melkveehouderij Drenthe


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:45 tot
Locatie
Online
Organisator

Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Doelgroep

Deelnemende melkveehouders aan Duurzame melkveehouderij Drenthe

Kosten

Gratis

Informatie

23 juni hielden we een webinar speciaal voor onze deelnemers, over de gang van zaken in het project met daarbij een boeiend verhaal van Frank Verhoeven en melkveehouder Wichard Kievit.

Omdat er die dag veel werd gekuild kregen we van een behoorlijk aantal boeren de vraag of zij het webinar ook later konden terugkijken. Dat kan bij dát webinar nog niet.

Wel hebben we besloten het webinar nog een keer te organiseren.

Dit doen we op 7 juli. Logt u ook in om 19.45 uur met een vers gezet kopje koffie/thee naast het beeldscherm? U kunt zich hieronder aanmelden.

We blikken sámen terug op het afgelopen jaar en horen graag van u hoe uw deelname tot nu toe is bevallen. Ook gaan we dieper in op het stapelen van beloningen en de financiële effecten van kringlooplandbouw.

We hebben voor u een programma opgesteld met boeiende sprekers:

19.45 uur -         Digitale ‘zaal’ open. U kunt alvast inloggen en ‘rondkijken’ wie er nog meer online aanwezig is.

20.00 uur -         Opening en informatie door Anet Abbing, projectleider van Duurzame Melkveehouderij Drenthe over subsidiemogelijkheden, beloning, het project samenwerking akkerbouw- melkveehouderij en de gang van zaken binnen het project.

20.20 uur -         Kringloop-adviseur Frank Verhoeven (www.boerenverstand.nl) presenteert tips voor kringlooplandbouw, kostenbesparing en de relatie hiervan met de lange termijn visie van LNV.

20.35 uur -         Melkveehouder Wichard Kievit uit Bunne over de adviezen waarmee hij aan de slag is gegaan. Denk onder meer aan ‘meer eiwit uit gras’ en zijn beweidingssysteem. Wat zijn daarvan de effecten? Wat betekent dit voor zijn bedrijf en zijn score voor Duurzame Melkveehouderij Drenthe?

20.50 uur -         Vragen/discussie

21.00 uur -         Afsluiting

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier, lukt dat niet dan kunt u ook een mailtje sturen naar info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

Aanmelden kan tot en met 7 juli, 13.00 uur.

Hopelijk tot 7 juli!

Omschrijving

Webinar waarin deelnemers terugkijken op afgelopen jaar van duurzame melkveehouderij, Frank Verhoeven bespreekt over de financiële kant van kringlooplandbouw en de relatie met het nieuwe landbouwbeleid. Melkveehouder Wichard Kievit vertelt wat hij op zijn bedrijf heeft gedaan aan verduurzaming.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier, lukt dat niet dan kunt u ook een mailtje sturen naar info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl