https://www.livinglabfryslan.frl/agenda-item/cursus-samenwerking-melkveehouderij-en-akkerbouw/


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:15 tot
Organisator

Living Lab Fryslân

Doelgroep

Melkveehouders en akkerbouwers

Kosten

geen

Informatie

Bijeenkomst 1 (donderdag 10 maart): Introductie, achtergrond en perspectief samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Bijeenkomst 2 (woensdag 16 maart):  Bodemkwaliteit in relatie tot gewaskeuze en teeltmaatregelen in de rotatie

Bijeenkomst 3 (woensdag 23 maart): Voordelen van teelten passend in rotatie en het rantsoen

Bijeenkomst 4 (op een nader te bepalen datum): Afsluitende excursie naar praktijkvoorbeeld

Omschrijving

Het doel van de cursus is om kennis, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen over kringlooplandbouw, samenwerking en bijpassende teelten, daarbij rekening houdend met bodemkwaliteit en het versterken van de functionele agrobiodiversiteit. De cursus is ingestoken op bedrijven op zandgrond en zal als de coronamaatregelen het toelaten op verschillende bedrijfslocaties in Zuidoost Friesland plaatsvinden.

Meer info

Aanmelden

Deze cursus is -in overleg, want afhankelijk van het aantal aanmeldingen- ook toegankelijk voor Drentse Veehouders.

Aanmelden kan via de website van Living Lab Fryslân.