Leeuwarden - Cursus: van bodemkennis naar bodemkunde


Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Dairy campus, Boksumerdyk 11, 9084 AA Leeuwarden. tel. 058 216 7592
Doelgroep

Veehouderij op alle grondsoorten

Informatie

Drie dinsdagmiddagen achter elkaar

Van de website:

De cursus bestaat uit 3 dagdelen van ongeveer 3 uur. Tijdens elk dagdeel zijn er twee deskundige gastsprekers die een onderwerp uitdiepen, u handvatten geven en uw vragen beantwoorden. Vervolgens gaan we afhankelijk van de interesse, gezamenlijk aan de slag.

Dag 1: Hoe werkt de bodem?

Ongeacht het soort landbouw, de regels van bodemchemie, fysica en ecologie zijn hetzelfde. Vier processen maken uw bodem tot wat het is: vorming van de bodemstructuur, nutriëntenkringlopen, waterkringlopen en levenscycli van bodemorganismen.

Dag 2: Hoe beheer je de bodem?

We weten nu hoe de bodem werkt: alles hangt met elkaar samen. Maar hoe bereikt u nu uw doel? Met welke acties verbetert de bodemvruchtbaarheid? Het is tijd om te verduidelijken hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden en welke effecten bodemmaatregelen hebben op de fysische, chemische en biologische aspecten van uw bodem.

Dag 3: Wat levert een goede bodem op?

Grond is de basis van de landbouw. Het levert water en voedingsstoffen aan gewassen, ondersteunt planten fysiek, helpt bij het bestrijden van plagen, bepaalt waar regen blijft nadat het de aarde heeft geraakt en beschermt de kwaliteit van drinkwater, lucht en natuur.

Omschrijving

Groepsgrootte

Ongeveer 15 personen.

Doelgroep

Akkerbouwers, tuinders, veehouders en vollegrondsgroentetelers die hun kennis over bodem en de relatie met bemesting, stikstofemissies, biologie en gewas willen updaten of verrijken.

Kosten

Per deelnemer bedraagt de investering 150 euro exclusief BTW.
(De bodemcursus is door Niscoo opgenomen in het ondernemerspakket. Dat betekent dat leden van Niscoo de helft van de kosten vergoed krijgen.)

Waarom u mee moet doen?

  • De meest recente inzichten
  • Actualiteiten rondom; stikstof, natuurinclusief, kringlooplandbouw
  • Gerenommeerde sprekers van o.a. WUR, Aequator, NMI en Louis Bolk Instituut
  • Op maat gemaakt voor sector en grondsoort
Aanmelden
Meer informatie