Nieuwjaarscafé biodiversiteitsherstel


Datum
Plaats in agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
Online via ZOOM
Organisator

Deltaplan biodiversiteitsherstel

Informatie

"Graag delen we met u wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt en wat de ambities van het Deltaplan voor het nieuwe jaar zijn. Met een vijfkoppig panel bespreken wij de agenda voor biodiversiteitsherstel in 2021."

Hierbij staan twee vragen centraal:

  • Hoe kunnen we met elkaar het publiek draagvlak voor biodiversiteitsherstel in ons land verder uitbouwen nu hier duidelijk momentum voor is?
  • Waar staan we nu met de ontwikkeling van verdienmodellen voor biodivers ondernemen en wat moet de volgende stap zijn?


Met bijdragen van:

  • Johan Osinga, Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV
  • Michèle Blom, Directeur-Generaal bij Rijkswaterstaat
  • Sjaak van der Tak, Voorzitter van LTO Nederland
  • Ruud Tijssens, Directeur Public & Cooperative Affairs bij Agrifirm
  • Louise Vet, Voorzitter stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel


"Natuurlijk is er voor u de gelegenheid om online mee te praten via de chat. Wij nodigen u van harte uit voor het Nieuwjaarscafé!"

Omschrijving

Online bijeenkomst over biodiversiteitsherstel. De stand van zaken, verdienmodellen en het vergroten van het draagvlak.

Aanmelden