Open dag kennisboerderij kringlooplandbouw


Datum
Plaats in agenda
Locatie
De Lutteresweg 7 | 7775 PM Lutten | Overijssel
Kosten

geen

Informatie

De Future Farm is een Kennis- en Innovatie HUB voor circulaire rundveehouderij in Lutten (gemeente Hardenberg). De kern van de HUB-functie wordt gevormd door het bedrijf van Erik Back (‘Boer Back’). De ondernemer wil komen tot een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zo veel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zo veel mogelijk terug te brengen en wil hij bijdragen leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles bij een sluitend verdienmodel.

De Future Farm ontwikkelt met hulp van engineers en onderzoekers nieuwe technieken of past bestaande technieken op een slimme manier, in nieuwe combinaties toe. Het unieke is dat dit in een levensechte bedrijfs-setting plaatsvindt, dus niet in een lab-context. Dit maakt dat collega-ondernemers eerder dan bij klassieke proefboerderijen vertrouwen krijgen om bepaalde succesvolle ‘modules’ ook op het eigen bedrijf toe te passen. Dit versnelt de duurzame transitie van de rundveehouderij.

Omschrijving

Kennisboerderij Back-farm is onderdeel van Regiodeal Zwolle. Het bedrijf onderzoekt in de praktijk verschillende maatregelen en nieuwe werkwijzen tav gewas en voeding, natuur en leefomgeving, mest en bodem, dier en productie en vernieuwende energieconcepten.

Het bedrijf gebruikt onder meer eendenkroos als veevoer, mestkoeling, werkt aan afzet vlees van eigen stierkalveren en heeft mestvergisters die met de andere onderdelen in verband staan. Het eendenkroos bijvoorbeeld, wordt geteeld mbv vrijkomende warmte en gas vanuit de vergister.

Aanmelden