GLB-bijeenkomst melkvee en akkerbouw


Datum
Plaats in agenda
Tijd
20:00 tot
Omschrijving

In deze bijeenkomst worden de verduurzamingsmaatregelen binnen het nieuwe GLB specifiek voor de melkvee/akkerbouw verder uitgediept.

Welke duurzaamheidsmaatregelen zouden een plek moeten krijgen in het nieuwe GLB om in jouw sector en in jouw regio de juiste resultaten te behalen? En hoe zou één en ander geïmplementeerd en gemonitord moeten worden om het praktisch uitvoerbaar te houden op jouw bedrijf?

Deze vragen staan onder andere centraal in de winterbijeenkomsten van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen. Tijdens deze bijeenkomsten ga je met sector- en regiogenoten in gesprek – onder leiding van een projectleider – om samen tot een lijst met maatregelen te komen die én een bijdrage leveren aan milieu, biodiversiteit en klimaat én praktisch uitvoerbaar zijn op je bedrijf.

Deze winterbijeenkomst is specifiek bedoelt voor ondernemers in de melkvee/akkerbouw en wordt begeleid door Margot van Engelen.

Aanmelden