Precisiebemesting voor melkveehouders en akkerbouwers


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:45 tot
Locatie
Proefboerderij ’t Kompas, Noorderdiep 211, Valthermond
Organisator

Innovatie Veenkoloniën

Doelgroep

Melkveehouders en akkerbouwers

Kosten

Deelname is gratis

Omschrijving

Programma
09:45 – 10:00 Inloop (koffie/thee)

10:00 – 10:20 Inleiding Wouter Zunneberg
Wouter presenteert een overzicht van beschikbare technieken en diensten voor inwinning van data (bodem- en gewasmonitoring), omwerken naar taakkaarten en uitvoering van precisiebemesting. Ook wordt ingegaan op het nut van gestructureerd werken aan verbetering van de bedrijfsvoering met data als productiefactor.

10:20 – 11:05 Jeroen Verschoore, Precisielandbouw-pionier (onder andere bij Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder), gaat in op de recent gestarte dienst BioScope.

In 2019 bundelden AeroVision en LTO Bedrijven hun krachten om BioScope op de markt te introduceren als dé standaard voor geo-informatie voor gewasmonitoring. Wat doet BioScope, wat kost het, wat krijg je ervoor, welke resultaten worden gehaald?

11:05 – 11:20 Koffie/thee

11:20 – 12:05 Christel Thijssen (Loonwerker en partner in Dronewerkers) vertelt over zijn jarenlange ervaring met precisiebemesting bij zowel akkerbouwers als melkveehouders, o.a.in het project Grass4Farming (https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-applied-research-centre/dairy-content/grass4farming). Christel zal ingaan op kosten, baten en resultaten van precisiebemesting (bijv. op kwaliteit van kuil en voer).

12.05 - 13.00 Discussie aan de hand van enkele stellingen en vragen van deelnemers.

13:00 Afsluiting

Deelname is gratis!

Aanmelden

Graag aanmelden voor 3 maart bij:
René Elsendoorn via rene.elsendoorn@totenmet.org
Wouter Zunneberg via wouter@depriorij.nl

Meer informatie