Rantsoen in relatie tot kringlooplandbouw


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
online
Organisator

VKON, een innovatief onderzoeks- en praktijkcentrum in de Agro & Food sector van Oost Nederland. Opgericht door dierenartsen.

Kosten

veehouders en studenten: € 20,-

erfbetreders: € 37,50

Informatie

Omschrijving

Lezing en discussie over veevoeding binnen de kringlooplandbouw.

Miel Hostens, expert op het gebied van voeding en data, legt uit hoe je data kunt vertalen naar praktisch veevoedingsadvies,

Daan Heurkens, adviseur bij Boerenverstand vertelt hoe opgaven als stikstof, fosfaat, klimaat en dierenwelzijn samenkomen in het rantsoen.

Verschillende melkveehouders vertellen over hun bijzondere kijk op veevoer.

Meer informatie

https://www.vkon.nl/op-koers/