Themabijeenkomst samenwerking akkerbouw en veehouderij


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48, 9431 AE Westerbork.
Informatie

Uitnodiging themabijeenkomst ‘samenwerking melkveehouderij-akkerbouw’

Heeft het ruilen van landbouwgrond tussen akkerbouw en veehouderij meerwaarde voor jouw bedrijfsvoering? Wil je weten hoe je de samenwerking efficiënter vorm kunt geven? Kom dan op 9 november naar de themabijeenkomst ‘samenwerking melkveehouderij-akkerbouw’.

Vanuit de projecten Vruchtbare Kringloop Drenthe en Duurzame Melkveehouderij Drenthe delen Albert Jan Bos (DLV Advies) en Harm de Boer (Delphy) tijdens deze bijeenkomst in Westerbork hun ervaring en opgedane kennis over duurzame samenwerkingen tussen akkerbouw en veehouderij. In dit project, wordt kritisch gekeken naar mineralenefficiëntie, bodemgezondheid, organische stof, gewasrotatie, machinegebruik en de koppeling van deze onderwerpen met wetgeving en beleid. Albert Jan en Harm vertellen je er graag over en uiteraard is er volop gelegenheid om jouw vragen te stellen.

Programma

13.30 uur: Samenwerking melkveehouderij-akkerbouw. Albert Jan Bos gaat in op:

  • Welke voor en nadelen biedt het uitwisselen van grond, wat zijn aandachtspunten en uitdagingen binnen een gezamenlijk teelt- en bodemplan?
  • Hoe is het organische stofverloop bij omzetten van grasland naar bouwland en vice versa?
  • Hoe kun je stikstof managen en verliezen beperken?
  • Welke afspraken maak je over het bouwplan, de gewasvolgorde, de bemesting en onkruidbestrijding?

14.30 uur: Proeven wintervoorploegen. Harm de Boer vertelt over:

  • In hoeverre heeft het vroeger scheuren van gras invloed op de mineralen die beschikbaar komen voor het gewas dat later op het grasland gepoot wordt?
  • Welk effect heeft wintervoorploegen op efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?
  • Wat is de mate van vertering van de graszode en de aanwezigheid van onkruiden tijdens de volgteelt?

Welkom!

Alle akkerbouwers, veehouders en gemengde bedrijven uit Drenthe zijn van harte welkom.

Datum en tijdstip: dinsdag 9 november, 13.30 – 15.30 uur.

Locatie: Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48, 9431 AE Westerbork.

Aanmelden: Vooraf aanmelden is gewenst en kan via het onderstaande aanmeldformulier. We houden vanzelfsprekend de richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.v. de coronapandemie aan.


Aanmelden via de website van VKNN: Uitnodiging themabijeenkomst ‘samenwerking melkveehouderij-akkerbouw’ - Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Omschrijving

Heeft het ruilen van landbouwgrond tussen akkerbouw en veehouderij meerwaarde voor jouw bedrijfsvoering? Wil je weten hoe je de samenwerking efficiënter vorm kunt geven? Kom dan op 9 november naar de themabijeenkomst ‘samenwerking melkveehouderij-akkerbouw’

Aanmelden