Valthermond ONLINE: Live uitzending proef strokenteelt


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
THUIS online
Organisator

Innovatie Veenkoloniën

Informatie

Het teeltsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere gewassen in lange stroken met een ruimere rotatie zou een oplossing kunnen bieden voor o.a. het verlies in biodiversiteit. Strokenteelt heeft de potentie om jaarrond voedsel en schuilgelegenheid te bieden aan insecten, akkervogels en kleine zoogdieren. Daarnaast monitoren we het effect van een biologisch teeltsysteem op de bodemkwaliteit en verwachten we dat de ziekte- en plaagdruk wordt verminderd door gewassen in stroken te telen. Zien we al effecten in de praktijk? Is het praktisch om onkruid mechanisch te beheersen in de Veenkolonien? Welke technieken bieden hierin perspectief en welke juist niet? Is een biologisch teeltsysteem uitvoerbaar in dit gebied? En wat zijn de effecten op kwaliteit en opbrengst?

Wil je hierover meepraten of heb je nog andere vragen over bijvoorbeeld je eigen bedrijfsvoering? Kom 3 september 2020 deelnemen aan de online uitzending waarin onderzoekers, de bedrijfsleider en de gedeputeerden van de provincie Groningen en Drenthe het project toelichten, uitleg geven en ervaringen delen over het teeltsysteem.

Omschrijving

Wat: Live online uitzending strokenteeltproef
Wanneer: Donderdag 3 september 13:00-14:00
Wie komen aan het woord: Onderzoekers, de bedrijfsleider en de gedeputeerden

https://mailchi.mp/innovatieveenkolonien/uitnodiging-live-online-uitzending-strokenteeltproef?e=1d786bfbc8

Aanmelden

Aanmelden of alvast een vraag doorgeven? Dit kan via ciska.nienhuis@wur.nl
De link naar de uitzending volgt nog.