De verwaarding van grasmelk


Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
online
Organisator

Livinglab Fryslân

Doelgroep

Bent u in uw werk betrokken bij Agro-food? Iedereen; van melkveehouder, docent, beleidsmaker, onderzoeker of elders werkzaam in de keten is van harte welkom om aan te sluiten.

Informatie

Programma

 • 19:20 Digitale inloop
 • 19:30 Opening en start programma
  (Living Lab Fryslân)
 • 19:35 Presentatie prof.dr. Ton Baars
  (wetenschappelijke onderbouwing invloed voerrantsoen op melkwaarden)
 • 20:00 Presentatie Karin van der Toorn
  (presentatie praktijkonderzoek Melklab 2.0)
 • 20:25 Presentatie Hessel Jan Sinnige
  (praktijkervaring sturen op vetzuursamenstelling in melk)
 • 20:50 Ruimte voor discussie en interactie
 • 21:15 Einde programma door Catharinus Wierda
E-mail
Omschrijving

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 3 december aan via info@livinglabfryslan.frl