VIB workshop rendement met duurzaamheid


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:15 tot
Locatie
Westerbork
Organisator

VIB Consulting

Doelgroep

Melkveehouders

Kosten

€ 195,-

Informatie

Op duurzame wijze produceren én voldoende rendement behalen


Terwijl de Kringloopwijzer voor verschillende initiatieven een bron van bedrijfsresultaten is geworden, is voor veel melkveehouders de Kringloopwijzer een ingewikkeld middel om te gebruiken bij de realisatie van een duurzamere bedrijfsvoering.
Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een van deze initiatieven, maar ook een aantal melkfabrieken gebruiken deze resultaten als meetlat voor hun duurzame melkstromen.

De Kringloopwijzer geeft niet aan hoe resultaten praktisch te verbeteren zijn of op welke manier je kengetallen kan beïnvloeden. Ook ontbreekt er een concreet plan van aanpak om bijvoorbeeld mineralen beter te benutten.

VIB Consulting is een onafhankelijk adviesbureau voor melkveehouders. Wij werken al ruim dertig jaar met data als basis, welke wij voor de melkveehouder vertalen naar praktisch advies. Advies wat moet resulteren in een duurzamere productiewijze met een gezonder rendement.
Uitgangspunt hierbij is een integrale aanpak. Dit laat zich onder meer zien in een langere levensduur van de melkkoe, een optimaal rantsoen met als uitgangspunt kwalitatief eigen ruwvoer en een gezondere bodem zodat er een basis ligt waarmee mineralen beter benut en overschotten beperkt worden.

Ga verspillingen tegen en verhoog de benuttingen. Zo kan een gezond werkende bodem beter nutriënten opslaan (lagere uitspoeling/vervluchtiging van stikstof/ammoniak). Ook de kwaliteit van Ruw Eiwit in het rantsoen is belangrijker dan kwantiteit (lager Ureum en lager krachtvoerverbruik – CO2).


Hogere beloning door integrale aanpak
Door de resultaten uit de Kringloopwijzer op een praktische manier handen en voeten geven, ondersteunen wij melkveehouders te managen op basis van deze resultaten en processen continue te verbeteren.

Bij de bedrijven waarvoor wij het afgelopen jaar duurzaamheidsplannen opgesteld hebben, zien we dat deze integrale aanpak effect heeft op de behaalde streefwaarden van het project.

tabel bij uitnodiging ViB

We laten graag met behulp van praktische handvatten zien wat je met de uitkomsten van de Kringloopwijzer kunt doen om duurzamere resultaten te behalen.
Wil je een duurzaamheidsslag slaan op je bedrijf, maar wel eentje die ook goed is voor je portemonnee? Meld je dan aan voor onze workshop.

https://www.vibconsulting.nl/nl/gezondrendementmetduurzamelandbouw/

programma VIB 16 juni 2020

Omschrijving

VIB organiseert 16 juli in Westerbork een workshop ‘rendement behalen met duurzaamheid’. Het bedrijf gaat in een 2,5 uur durende bijeenkomst in op de cijfers uit de kringloopwijzer (wat zeggen ze eigenlijk?) en eiwitreductie in het rantsoen (wat is er mogelijk op mijn bedrijf?).

Aanmelden