Webinar bodemmanagement en stikstofkringloop


Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Locatie
Online
Organisator

Vruchtbare kringloop Noord Nederland

Duur/afstand

1 uur

Doelgroep

Akkerbouwers en veehouders

Kosten

geen

Informatie

Waar kun je aan sleutelen nu stikstof duurder wordt?

Nu de kunstmestprijs fors gestegen is, vraag je je wellicht af hoe je op een andere manier stikstof kunt aanvoeren of de benutting van stikstof kunt verbeteren.

Omschrijving

Waar kun je op bedrijfsniveau aan sleutelen binnen de stikstofkringloop? Hoe haal en houd je stikstof in de bodem? Wat zijn de mogelijkheden om te besparen op stikstofaankoop door inzet van vlinderbloemigen en aanpassing van het bouwplan? Welke maatregelen kun je treffen op het gebied van bemesting, bodembeheer en gewas? Hoe combineer je extra koolstofvastlegging met daarbij passende N-aanvoer? Wat is het handelingsperspectief, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking en grondruil tussen akkerbouwers en veehouders?

Meer informatie

Aanmelden