Webinar samenwerking Melkvee- en akkerbouwadviseurs


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 13:00
Locatie
online
Organisator

Het project 'Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij' van projectpartners: Duurzame Melkveehouderij Drenthe, DLV advies, DAJK Agrifirm, Provincie Drenthe, HLB, Delphy, AEquator en WUR

Doelgroep

zowel adviseurs met melkvee- als met akkerbouw als specialisatie.

Kosten

geen

Informatie

Wij nodigen adviseurs akkerbouw of melkvee uit voor een online bijeenkomst van landbouwadviseurs met als werkgebied Drenthe. Datum en tijd: dinsdagmiddag 30 juni, 13.00 uur – 14.45.

Het doel?

In Drenthe werken akkerbouwers en melkveehouders veel samen. Wij willen eens met adviseurs onder elkaar, sparren over gekoppeld melkvee- en akkerbouwadvies voor samenwerkende en gemengde bedrijven.

Hoe dat zo ineens?

De afgelopen jaren hebben we (de hieronder genoemde partners) ons verdiept in de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderijbedrijven. Dit deden we vanuit het project: ‘samenwerking akkerbouw en melkveehouderij’. Voor Drenthe is dat een belangrijk onderwerp: meer dan 50 % van de Drentse grond wordt immers onderling geruild.

Bij ons ontstond de wens om meer gekoppeld advies te kunnen leveren. Dus gekoppeld advies van zowel een akkerbouw- als melkveeadviseur aan een samenwerkend stel boeren.

Achtergrondinformatie?

Op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl is onder ‘aan de slag’ te lezen waar het project ‘samenwerking akkerbouw en melkveehouderij’ al mee bezig is geweest.

Graag overleggen

Wij willen graag met je bespreken wat jij van deze benadering van gezamenlijk advies vindt, wat jij belangrijk vindt en we willen graag je mening horen over tips die we hebben opgesteld voor samenwerkende boeren en gemengde bedrijven. Met name willen we ingaan op jullie gedachten over gewas en bemesting.

Denk aan mestadvies na grasscheuren, planmatige gewasrotatie & gewasvolgorde en organische stofbalans en keuze tijdelijk vs blijvend grasland.

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:

13.00 Inlog/inloop

13.15 Opening door voorzitter en projectleider Giske Warringa

13.30 Vervolg programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe en akkerbouw door Anet Abbing

13.45 Inleiding en interactieve discussie over samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij onder leiding van Albert-Jan Bos van DLV Advies.

14.45 Rondvraag en afsluiting

Aanmelden

Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan door een mailtje te sturen naar info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

Heb je collega-adviseurs die ook interesse hebben? Ook zij zijn van harte welkom!

Aanmelden kan tot en met 29 juni.

logo's in 1 plaatje

Aanmelden: info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

E-mail
Omschrijving

Webinar met en voor landbouwadviseurs met als werkgebied Drenthe.

Het doel? Eens met adviseurs onder elkaar, sparren over gekoppeld melkvee- en akkerbouwadvies voor samenwerkende en gemengde bedrijven van zowel een akkerbouw- als melkveeadviseur aan een samenwerkend stel boeren. Onderwerpen: bouwplan, blijvend/tijdelijk grasland, bemesten na scheuren etc.

Aanmelden

Door een mail te sturen naar info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl