Webinar Natuurinclusieve landbouw


Datum
Plaats in agenda
Locatie
Online
Organisator

Het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’

Omschrijving

Op deze locatie zijn vanaf 19 mei korte online-lessen te vinden over natuurinclusieve landbouw.

De volgende 7 thema’s komen in het webinar aan bod:

  1. Kruidenrijk, gastland en insecten - Boeren en natuur
  2. De Bodem
    Een presentatie over bodemgezondheid door Hans Hofland
  3. Akkerbouw en volle grondteelten
  4. Landschap en Biodiversiteit - Kruidenrijk, gastland en insecten
  5. Boerenlandvogels – Weidevogelbeheer
  6. Agroforestry
  7. Natuurinclusieve Landbouw - concept / weerstand

Vanaf dinsdag 19 mei worden de presentaties voor het webinar beschikbaar gesteld op het portaal natuurinclusieve landbouw van Groen Kennisnet.