Werkconferentie LNV - belonen in de landbouw


Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
ONLINE
Organisator

LNV

Doelgroep

gehele landbouwsector

Informatie

Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Belonen van duurzame prestaties, waarderen van vakmanschap en ondernemerschap als sleutels voor een toekomstbestendige landbouw

De landbouw heeft te maken met grote duurzaamheidsopgaven: biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, diergezondheid en ga zo maar door. De vraagstukken zijn urgent. Steeds opnieuw komen er maatregelen waar de boer aan moet voldoen. Het is soms om gek van te worden. Kan dat niet anders en beter? Al jaren wordt in de melkveehouderij gewerkt met een stimulerende aanpak van belonen op integrale duurzaamheidsprestaties. Ligt daar een route die meer lange termijn perspectief kan bieden, meer stimulerend is, integraal werkt én de boer meer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap?

Het ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om een aanpak te ontwikkelen voor de gehele landbouw. Met zo nodig wettelijke basisvoorwaarden waar eenieder zich aan moet houden. En daarnaast een integrale set aan kritische prestatie indicatoren (KPI’s) met een brede, stimulerende werking.

Omschrijving

Al jaren wordt in de melkveehouderij gewerkt met een stimulerende aanpak van belonen op integrale duurzaamheidsprestaties. Ligt daar een route die meer lange termijn perspectief kan bieden, meer stimulerend is, integraal werkt én de boer meer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap?

Aanmelden