Gebiedscontactpersonen


Wilt u eens sparren met een collega over Duurzame Melkveehouderij Drenthe? Acht melkveehouders zijn aangesteld als gebiedscontactpersoon en staan voor u klaar. Bel hen gerust! Zij nemen de komende maanden zelf ook contact met u op voor kennismaking en een aantal vragen. Zo wordt duidelijk hoe we u vanuit het project beter kunnen bijstaan. Elke contactpersoon is gekoppeld aan een aantal deelnemers uit zijn of haar eigen gebied. Hieronder stelt elke contactpersoon zich kort voor.