KPI's & kringlooplandbouw Veenkoloniën


Na een proef met verduurzaming van de melkveehouderij via KPI's in Drenthe is nu ook de akkerbouw aan de beurt om een bruikbaar setje KPI's te ontwikkelen. Daarna komt er ook een KPI-model voor gemengde bedrijven en samenwerkingsvormen tussen melkveehouders en akkerbouwers, werd op de bijeenkomst bekendgemaakt. Deze sets KPI's moeten er binnen nu en twee jaar liggen.