7 juli nieuwe kans webinar Duurzame Melkveehouderij


Vanwege het mooie kuilweer van die dag organiseren we het webinar van 23 juni nog een keer. Het was een geslaagde webinar met handige praktijkinformatie van Wichard Kievit en Frank Verhoeven scheen zijn licht nog eens op de mineralenbalans en het rendement van kringlooplandbouw. Ben je deelnemer aan Duurzame melkveehouderij Drenthe en heb je het gemist? Je bent dinsdag 7 juli alsnog van harte welkom!

https://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/agenda-items/herhaling-webinar/


EbQ6YfkXgAA_0ob
EbOBaROXgAEjYfw