Check de agenda: veldbijeenkomsten


Voor iedereen die aan de slag wil met duurzame melkveehouderij, zijn er de komende tijd interessante veldbijeenkomsten.

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland organiseert een bijeenkomst gericht op een integrale aanpak, waarbij het hele proces van voer tot melk onder de loep wordt genomen.

Tijdens een veldbezoek in Koekange worden de resultaten getoond en gedeeld van een proef met regeneratieve mais en tot slot is er een bijeenkomst vanuit Grip op Gras waarbij de ervaringen rondom weidegang en robotmelken worden gedeeld.

Alle bijeenkomsten zijn bedoeld voor melkveehouders en zijn gericht op vaktechniek. Aanmelden wordt op prijs gesteld.

Check hier de agenda voor alle details en de mogelijkheden om je aan te melden.