Bedrijfsbezoek kruidenrijk grasland en magnesiumchloride


Duurzame Melkveehouderij Drenthe organiseert voor (oud)deelnemers een bedrijfsexcursie op het melkveebedrijf van Hans Vetketel in Koekange, ook deelnemer.

Er is alle ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen over kruidenrijk grasland en het toevoegen van magnesiumchloride aan de mest om de emissie van ammoniak te verminderen. Met inbreng van Bernd Hietberg als veearts & weidecoach en Andries Huisman van Farmin, leverancier van magnesiumchloride.

Bent u of was u deelnemer en wilt u ook komen kijken en meepraten? Dat kan! Dinsdag 21 september, 13.00 uur, Oshaarseweg 62, Koekange

Graag vooraf aanmelden via info@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl