Congres, excursies en workshops nieuwe GLB


LNV, de drie noordelijke provincies en andere partijen organiseren een congres óver en workshops & excursies rónd het nieuwe GLB. Natuurlijk zijn nog niet alle finesses over het GLB al vastgesteld. Maar, is de beredenering: we kunnen al wel het één en ander vertellen en met elkaar praten over verduurzamingszaken.

Want welke veranderingen en kansen levert het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wellicht op voor de landbouwsector als geheel? En voor boeren, als het vanaf 2023 in werking treedt? En hoe stuur je met je bodem?

Sprekers, excursies en workshops

Op het programma staan toonaangevende sprekers, workshops, uitwisselingen van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies, bedrijfsbezoeken en demonstraties.

Locatie

De congreslocatie is in Oosterwolde (Fr) en op verschillende boerenbedrijven in Friesland en Drenthe. Je kunt je ook aanmelden voor losse programma-onderdelen en losse excursie(s).

Meer info en aanmelden

Ga naar de congreswebsite voor meer informatie en aanmelding.