Maak een ijzeren bouwplan en wijk daar gefundeerd van af.


Vier duo’s samenwerkende boeren, twee gemengde bedrijven, een wetenschapper, een akkerbouw-adviseur en een paar kannen koffie. Het klinkt als een mop maar is toch vooral het begin van een goede discussie. Een discussiebijeenkomst zoals u ze ook kan organiseren. Zie hiervoor de informatie in de rechterkolom.

Presentaties van Albert Wolfs (HLB) en Koen Klompe (WUR) over ‘Aaltjes in combinatie met groenbemesters’ (Albert) en ‘Een ijzeren bouwplan’ (Koen) zetten de toon voor een stevige discussie met bijzondere inzichten. Zo werd de ochtend van donderdag 27 november een ochtend over de voordelen van planmatig werken en het uitwisselen van meningen over onkruidbestrijding, vergroening en aaltjes. Maar ook een ochtend met inzichten en goede ideeën.

De uitspraken geven aan dat de praktische insteek altijd belangrijk blijft en een onorthodoxe denkrichting soms een totaal andere kijk op zaken kan geven.

Want: 'Het gaat erover dat je nadenkt voor je iets in het meerjarig bouwplan aanpast. Als gras onderdeel is van de akkerbouwrotatie kun je planmatiger werken aangezien het gras zo’n drie jaar vastligt. Het zorgt óók voor meer gewassen. Maar daarbij geldt atijd: het ijzeren bouwplan bestaat niet. Weersinvloeden verschillen elk jaar en de mate van plagen ook. Maak dus een vast plan en noem het een globaal plan. En wijk daar alleen gefundeerd van af. En ‘omdat het handiger is’, is in zo’n afweging soms ook een prima reden.'

Daarnaast verandert er momenteel veel in gewasbescherming. Onkruid en plaagdierbestrijding is in gras soms handiger en goedkoper dan in een akkerbouwteelt. Maar wanneer moet je onkruid in gras bespuiten, rekening houdend met maaidatum én infectiedruk? En, ook een interessante benadering van één van de aanwezige boeren: Als we kevers in kevervallen kunnen vangen voor een goede indicatie van de infectiedruk, kunnen we ze dan niet bestrijden met vallen op grotere schaal?

Wilt u óók een avond, middag of ochtend in gesprek over een bepaald onderwerp? Het project ‘Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij’ verzorgt dit graag voor u. Bel met Twan Lubbersen via tel. 06-82509452 of e-mail: t.lubbersen@dlvadvies.nl


Regel zelf een discussie of lezing!

samenwerking akkerbouw melkvee (1)

Wilt u óók een avond, middag of ochtend in gesprek over een bepaald onderwerp? Het project ‘Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij’ verzorgt dit graag voor u. Bel met Twan Lubbersen via tel. 06-82509452 of e-mail: t.lubbersen@dlvadvies.nl