Drenthe beloont melkveehouders voor duurzaamheid.


Drentse melkveehouders krijgen extra hulp en beloning voor het verduurzamen van hun bedrijf. Die hulp bestaat uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat en een financiële beloning voor de duurzaamheidsstappen die zij vervolgens weten te realiseren. Met deze gecombineerde aanpak dagen de provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en het Drents Agrarisch Jongeren Kontact de Drentse melkveehouders uit om een koploperspositie op het gebied van duurzaamheid in te nemen.

introductie-emissiearme-technieken-1024x683Subsidie Toekomstgerichte Landbouw
Vanaf juni 2018 komen de eerste vijftig melkveehouders die naar aanleiding van hun duurzaamheidsplan milieuverbeteringen laten zien, in aanmerking voor de provinciale subsidie ‘Toekomstgerichte landbouw’. Zij moeten dan verbetering hebben laten zien op één of meerdere indicatoren zoals stikstof, fosfaat, ammoniak, klimaat of weidegang.

Eerste provincie
Per indicator kunnen melkveehouders een beloning krijgen van vijfhonderd euro, wat op kan lopen tot maximaal €7.500 euro in drie jaar. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We bieden melkveehouders niet alleen inzicht in de bedrijfsvoering, maar door middel van de subsidie motiveren we hen ook om daadwerkelijk stappen te nemen om het bedrijf duurzamer en toekomstgerichter te maken. We zijn hiermee de eerste provincie van Nederland die melkveehouders gaat belonen voor het milieuvriendelijk maken van hun bedrijf. Wij geloven in deze aanpak en wij hopen dat ook de melk verwerkende bedrijven de handschoen op gaan pakken.”

Concrete stappen voor verduurzamen
Het duurzaamheidsplan vloeit voort uit het project ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ van Provincie Drenthe, natuurorganisaties, LTO Noord, Natuur-en Milieufederatie Drenthe en Drents Agrarisch Jongeren Kontact. Er is door Provinciale Staten vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van diverse maatregelen om de sector in Drenthe te helpen met verduurzamen.

Melkveeconsulent
De partners hebben de ambitie om tot en met 2020, 250 melkveehouders te ondersteunen met het maken van een duurzaamheidsplan. Jan Bloemerts van LTO Noord: “Dit levert melkveehouders inzicht en handvatten om een rendabele productie te combineren met het duurzamer maken van hun grondgebonden melkveehouderij. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies over het beter sluiten van kringlopen, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, beperken van het kunstmest- en krachtvoergebruik, vergroten van de biodiversiteit, waterbeheer en energiebesparing”. Melkveeconsulent Mirjam Balkema gaat de boer op om zoveel mogelijk melkveehouders in beweging te brengen aan te haken bij het duurzaamheidsplan en helpt boerenbedrijven bij uitdagingen om het bedrijf toekomstgerichter te maken.

Unieke beloningsregeling
Reinder Hoekstra van Natuur en Milieufederatie: “De beloningsregeling is uniek in zijn soort. Het gaat uit van de stappen die iedere melkveehouder op basis van zijn eigen plan wil maken om het bedrijf milieuvriendelijker te maken. De gedeelde wens is dat Drentse melkveehouders zo snel mogelijk tot de best presterende melkveebedrijven van Nederland gaan horen.”