Drenthe kiest voor vervolg project Vruchtbare Kringloop


Provincie Drenthe verlengt het project Vruchtbare Kringloop. Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van 43.000 euro beschikbaar om het project komend jaar een vervolg te geven.

laarzen voer en voerhekVruchtbare Kringloop stimuleert ondernemers te werken aan een duurzame en economische groei van hun agrarisch bedrijf en daarmee aan een toekomstbestendige melkveesector.

Duurzaamheidsplan
Vanuit Duurzame Melkveehouderij Drenthe kunt u ondersteuning krijgen bij het opstellen van een duurzaamheidsplan. Dit plan dient als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijfsvoering. Met het duurzaamheidsplan in de hand krijgt u zicht op een breed palet aan haalbare en vaak zelfs rendabele toekomstgerichte investeringsmogelijkheden. Daarnaast kunt u deelnemen aan verschillende thematische projecten. Onder andere op het gebied van sociaal-economie, kringloop, bodem, water, energie en biodiversiteit. Zoals het project Vruchtbare Kringloop.

Toekomstbestendige melkveehouderij
Door mee te doen versterkt u uw eigen bedrijf, maar zet u ook stappen richting een toekomstbestendige melkveehouderij en een afwisselend Drents landschap.

Op de website van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland leest u meer hierover.