Drenthe als voorbeeld van LNV


Duurzame Melkveehouderij Drenthe wordt op het landelijke platform kringlooplandbouw genoemd als voorbeeld en inspiratiebron. Kijk ook eens op de website van platform kringlooplandbouw of ga direct naar het artikel over de Drentse aanpak.

Hier is Duurzame Melkveehouderij Drenthe te vinden tussen andere pionierende projecten en initiatieven. Drenthe staat hiermee in een inspirerende lijst die zeker de moeite waard is om eens door te lezen!


vp platform kringlooplandbouw
Knipsel