Duurzaamheidsplan geeft maatschap Timmer inzicht


De maatschap Timmer is een van de vijftig Drentse agrarische bedrijven die aan de pilotfase van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe meedoen. Toen Mirjam Balkema, LTO-consulente Duurzame Melkveehouderij Drenthe, hen vertelde over het pilotproject om te werken aan een duurzame productie met gesloten kringlopen, was de familie snel enthousiast.

maatschap timmer foto bij nieuwsbericht

Er wordt een op maat gemaakt duurzaamheidsplan voor het bedrijf opgesteld, waardoor de veehouder inzicht krijgt in verbeterpunten die voor milieu en bedrijf haalbaar zijn. ‘Wij willen graag helemaal zelfvoorzienend
worden. We hebben een eerste gesprek gehad met een agrarisch bedrijfsadviseur over waar voor ons verbeteringen mogelijk zijn’, aldus de 33-jarige Mark Timmer.

Zelfvoorzienend streven

Het melkveebedrijf van de familie Timmer in Tynaarlo heeft 95 koeien en tachtig stuks jongvee. In totaal hebben ze 54 hectare land in gebruik, volgend jaar kunnen ze zelfs over 70 hectare beschikken. ‘We moesten nog wat mest afvoeren, met de uitbreiding kunnen we dat zelf gebruiken. We willen richting de 120 koeien en alle ruwvoer zelf produceren.’ Voor Mark, zijn broer Erik en vader Jan Timmer is de vraag bijvoorbeeld hoe de extra grond de komende jaren moet worden ingevuld. Onderwerp van discussie is onder andere de weidegang. De koeien van Timmer staan al jaren op stal, maar er wordt over gedacht om ze toch buiten te laten grazen. ‘Met als risico dat ze misschien in melk zakken. Dat moet goed uitgezocht worden.’

Op de goede weg

Volgens Balkema is de maatschap op de goede weg. ‘De nadruk ligt op de individuele benadering, want ieder bedrijf is uniek en ligt in een ander gebied. Balkema is de verbinder tussen boeren, adviseurs en provincie. ‘Nadat er een evaluatiemoment is geweest en de pilotbedrijven een goed bedrijfsplan hebben, willen wij graag  opschalen naar tweehonderd deelnemende bedrijven.’

Sparren

Mark Timmer is positief over het project: ‘We zouden misschien zelf zo’n plan kunnen opstellen, maar geen tijd hè? Bovendien is het prettig om met anderen hierover te sparren, het moet uiteindelijk wel goed gebeuren.’ De agrariër uit Tynaarlo schetst nog zo’n dilemma waarvoor een adviseur van nut kan zijn. ‘Het asbestdak moet eraf. Wij voeren een discussie of er dan zonnepanelen op moeten, maar dat kost veel geld. Met de extra grond én een nieuwe melktank hebben we al fors geïnvesteerd.’ Voor Mirjam Balkema is het van belang dat boeren beseffen dat duurzaamheid niet alleen om geld draait. ‘Het gaat ons zeker ook om bewustwording.’