Excursie maïs en bonen


Albert Jan Knijp uit Anderen kan het nodige vertellen over de combinatieteelt van maïs en bonen. Stokbonen in dit geval. Hij experimenteert hiermee om te kijken of hij zo meer eiwit van eigen land kan halen. Een bijkomend voordeel is de bonen-bloei: aantrekkelijk voor hommels en bijen. Dit is het tweede jaar dat hij bonen heeft gepoot tussen de maïs.

Ervaringen

Tijdens een excursie wisselden deelnemers van Duurzame Melkveehouderij Drenthe ervaringen uit en liet men zich bijpraten over wat de familie Knijp bij de teelt tegenkwam. Evert Bosma vertelde over zijn ervaringen als teeltbegeleider bij dit gewas. Dit jaar zaaide Albert Jan een mengsel met vier soorten bonen. Hierin had hij weinig keus, het aanbod zaaizaad was te klein om gerichte raskeuzes te maken voor zowel maïs als bonen.

De winter van 2021/2022 komen we nog eens bijeen om de kuilanalyses en het voeren van dit product te bespreken.

Tips

Voor wie er niet was een aantal aandachtspunten uit de excursie:

  • Kies rassen bonen en maïs die ongeveer tegelijk rijp zijn. De boon moet rijp zijn om het % eiwit te halen.
  • Houd hierin rekening met eind september als uiterste oogstdatum of zorg voor onderzaai.
  • Zaai niet voor 15 mei. Het eerste jaar vroor een groot deel van de bonen nét na opkomst af.
  • Zaaibedbereiding: zorg ervoor dat de grond niet te fijn wordt bewerkt. Bonen kunnen er niet tegen als de grond dichtslaat.
  • Gewasbescherming is combinatieteelt is qua toelating vaak een puzzel. Verdiep je in de middelen die beschikbaar zijn voor beide gewassen in de combinatie die je zaait.
  • Normale bonenteelt moet 1:6 om onder meer schimmelziekten te voorkomen. Nader praktijkonderzoek is nodig om te kijken of dit ook opgaat voor een combinatieteelt met maïs.

Het kan zijn dat de combinatieteelt een toegevoegde waarde heeft tav het voorkomen van bodemziekten door een weerbaardere bodem.