Fact-sheets en overzichten


Online zijn verschillende overzichten te vinden over welke maatregelen effect hebben op ammoniak, stikstof, fosfaat, broeikasgas en biodiversiteit.

Hieronder een paar links naar zulke overzichten. Voor het gemak staan de documenten zelf ook in de rechterkolom.

Mijn kringloopwijzer

Op Mijnkringloopwijzer.nl vind je tips voor het invullen van de kringloopwijzer en voor het aanpassen van bedrijfsvoering om bepaalde doelen te bereiken.Onderaan de startpagina vind je vier factsheets met tips en mogelijke maatregelen per KPI. Mijnkringloopwijzer kijkt hierbij naar klimaat, ammoniak, water en fosfaat.

Koeien en kansen

Het project koeien en kansen richt zich op de effectiviteit en uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving rondom de melkveehouderij onder praktijkomstandigheden. Het is een samenwerkingsverband van 14 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen University & Research en adviesdiensten. Onderaan deze pagina zijn drie infographics te downloaden over stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit. Daarnaast publiceert koeien en kansen de 'Bedrijfswaterwijzer': gebundelde info over waterkwaliteit met uitgebreide en goed leesbare infobladen over nitraatuitspoeling, droogte en wateroverlast.

Proeftuin Veenweiden

Proeftuin Veenweiden is een afgerond project rondom ammoniakemissie, waterkwaliteit en bodemdaling. Het project wilde uitproberen en experimenteren, letterlijk de proef op de som nemen. Per pilotbedrijf zijn experimenten opgezet die aansloten bij de focus en interesse van de ondernemer (en zijn team). Samen met hen en 90 collega melkveehouders werd de ‘ruimte voor ontwikkeling’ verkend. En werd gekeken naar borging en beloning van resultaten waar nu en in de toekomst duurzaam rendement mee is te behalen. De resultaten zijn verwerkt in een aantal rapporten en factsheets.