Gedeputeerde Drenthe pleit voor belonen boeren


Gedeputeerde Henk Jumelet van Drenthe roept LNV op om het door ons gebruikte beloningssysteem van boeren te omarmen. Hij pleit voor landelijke beloning op resultaat via KPI's. Én om hierbij de samenhang van de verschillende opgaven voor ogen te houden. Het systeem motiveert boeren omdat het stuurt op doelen en vakmanschap en beloont op resultaat.

Hij sprak deze woorden 29 november uit tijdens het LNV-congres 'Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?'

Tijdens dit congres spraken vertegenwoordigers van verschillende landbouw- en natuurorganisaties, overheden en bedrijfsleven over de vraag of belonen van boeren de oplossing is voor de vele duurzaamheidsvraagstukken.

Is het de oplossing die meer lange termijn perspectief biedt, meer stimulerend is, integraal werkt op alle opgaven én de boer meer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap?

Welbeschouwd is dat wat we hier met Duurzame Melkveehouderij Drenthe al jaren doen. Drenthe zegt op bovenstaande stelling in elk geval: Ja.

Het hele congres kunt u hier terugkijken.


LNV: Zijn belonen van duurzame prestaties, waarderen van vakmanschap en ondernemerschap de sleutels voor toekomstbestendige landbouw?