Meer halen uit samenwerking met akkerbouw: hoe?


Heeft samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij meerwaarde voor jouw bedrijfsvoering? Hoe kun je deze samenwerking efficiënter vormgeven? Dinsdag 9 november sloten zo'n 20 boeren aan bij een bijeenkomst over deze vorm van samenwerking en gemengde bedrijfsvoering. Kon u er niet bij zijn maar wilt u toch meer weten over extra kansen bij samenwerking? Er staan de komende tijd nog meer van dergelijke lezingen gepland. Houd de agenda en nieuwsbrief in de gaten!

Gebruik hiervoor uw vouchers

U kunt natuurlijk ook zelf hierover persoonlijk advies inwinnen of een avond over dit onderwerp organiseren. Het onderwerp past binnen de SABE-voucher en de uitvoeringsregeling van Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

Wintervoorploegen en Tips & Trucs

Adviseurs Albert Jan Bos (DLV) en Harm de Boer (Delphy) vertelden over de Drentse proef met wintervoorploegen en gingen in op een breed scala aspecten van de samenwerking.

Aan bod kwamen:

  • de voor en nadelen van het uitwisselen van grond,
  • aandachtspunten & uitdagingen bij gezamenlijk teelt- en bodemplan
  • organische stofverloop bij omzetten van gras- naar bouwland en vice versa
  • managen van stikstof en beperken van verliezen
  • afspraken over bouwplan, gewasvolgorde, bemesting en onkruidbestrijding

De proef 'Wintervoorploegen' is aangelegd in het kader van provinciaal IBP-project 'samen boeren voor Drentse bodem'. Over meerdere jaren worden metingen verricht in voorheen-grasland dat op verschillende momenten is gescheurd en wel of niet is behandeld met glyfosaat. Onderzoek moet verschillend tussen de gebruikte methoden uitwijzen en antwoord geven op de vragen:

  • In hoeverre heeft het vroeger scheuren van gras invloed op de mineralen die beschikbaar komen voor het gewas dat later op het grasland gepoot wordt?
  • Welk effect heeft wintervoorploegen op efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?
  • Wat is de mate van vertering van de graszode en de aanwezigheid van onkruiden tijdens de volgteelt?