Vraag een gratis lezing aan over samenwerking


Uit de duurzaamheidsplannen blijkt dat de behoefte aan eiwit uit de regio groot is. Net als de behoefte aan informatie hierover. Samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers kan een goede stap in deze richting zijn en hiervoor zijn slimme bouwplannen belangrijk. Komend najaar en winter kunt u enkele gratis lezingen, discussieavonden of demonstratiebijeenkomsten boeken over samenwerking.

De precieze inhoud van de lezingen/bijeenkomsten is in overleg te bepalen.

Onderwerpideeën zijn onder meer: bemesting, regionale eiwitteelt, samen aanpakken van onkruid, slimme bouwplannen, aaltjes (hapla), bouwplan akkerbouwer tegenover voerplan veehouder, het vastleggen van afspraken, etc.

Omdat Drenthe meer kennis over de effecten van samenwerking belangrijk vindt, ondersteunt de provincie Drenthe het project ‘Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij’. In dit project werken Aequator, DAJK, Delphy, DLV advies, Exlan, HLB Wijster en WUR samen om de kennis over samenwerking te vergroten, te bundelen en te verspreiden bij boeren en adviseurs.

Voor het boeken van deze lezingen kunt u terecht bij Twan Lubbersen via tel: 06-82509452 of e-mail: t.lubbersen@dlvadvies.nl

Meer informatie over het project Samenwerking Akkerbouw en Melkveehouderij.


HT-0031