Interviews natuurinclusief: successen en uitdaginen


Boeren delen hun ervaring met natuurinclusieve landbouw: In de brochure 'Successen en uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’ delen tien boeren hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s.

De brochure is samengesteld door het WNF en Deltaplan biodiversiteitsherstel. “

Deze organisaties willen met deze verhalen alle betrokken partijen inspireren om bij te dragen aan het verdienmodel van natuurinclusieve agrarische ondernemers: van overheden, voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten tot en met de consument.

Daarnaast is het de bedoeling boeren te inspireren die de eerste stappen willen zetten naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering.

Bekijk de brochure (pdf, 4 MB)