Investeringsfonds LNV


Boeren en tuinders lopen soms tegen financieringsproblemen aan bij investeringen die nodig zijn voor een stikstofarme, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering. Om boeren hierin tegemoet te komen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw in het leven geroepen. Hiervoor is 175 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Onderdeel hiervan is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Hiermee zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken.

U kunt deze financiering aanvragen bij het nationaal groenfonds.

Daarnaast biedt LNV nog een aantal regelingen:

  • Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling: Ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan voor omschakeling.
  • Subsidieregeling Demonstratiebedrijf: Ondersteuning voor inspirerende praktijkvoorbeelden van al omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren.
  • Werkkapitaalregeling: LNV staat borg voor de financiering van de overbrugging van de periode van lagere kasstroom tijdens de omschakeling.

Meer informatie op aanpakstikstof.nl