Kennisvoucher LNV - De SABE regeling


Het is u vast niet ontgaan: LNV start met subsidie aan boeren voor advies en scholing over kringlooplandbouw. Ook voor u! De subsidie per boer is € 1.500,- Ook is het mogelijk om met een groep boeren gezamenlijk een project in te dienen.

Dit is toch weer € 1.500,- extra om te besteden aan advies of cursussen over bijvoorbeeld beweiden, meer eiwit van eigen land, verschillende graslandsamenstellingen etc. Ook is het mogelijk om met een groep boeren (of voor een groep boeren) een breder project op te zetten over een bepaald onderwerp. Een studiegroep bijvoorbeeld, of een gezamenlijk onderzoek naar bijvoorbeeld voederwaarden of bodemkwaliteit.

Deze subsidie moet u vooraf aanvragen, dus vóór u het advies inwint of een project opstart.

Twee mogelijkheden

1) U vraagt subsidie aan voor een cursus voor uzelf of voor gericht bedrijfsadvies over een bepaald (verduurzamings)onderwerp.

2) U zet (alleen of met anderen samen) een project op waaraan meerdere boeren kunnen meedoen.

Dit kunt u ook in overleg door een adviseur laten doen die bij het project wordt betrokken. Zo’n gezamenlijk project kan bijvoorbeeld gaan over kringlooplandbouw, hoe haal ik in najaar die eiwitten nog uit het gras, kringloopwijzers met elkaar delen en hier van elkaar leren of duurzaam bodembeheer. Als u hiervoor een projectopzet maakt, kunt u subsidie aanvragen. De subsidie hiervoor is maximaal 80% van de projectkosten. De subsidie is niet bedoeld voor een bestaande projecten. Je mag wel met een bestaande groep een nieuw project oppakken en daar de subsidie voor aanvragen.

Webinar over hoe het werkt

Een webinar over hoe deze subsidie werkt kunt u hier terugkijken. (link: https://www.platformkringlooplandbouw.nl/actueel/nieuws/2020/11/13/terugkijken---lnv-webinar-sabe-regeling

Website met informatie

RVO geeft op haar website een uitgebreide toelichting over de subsidie, het aanvragen en de voorwaarden.