Kruidenrijk grasland: een kijkje in de keuken bij een ander


Ruim 20 melkveehouders van Duurzame Melkveehouderij Drenthe kwamen 21 september bij hun collega Hans Vetketel in Koekange. Zij kwamen om te horen, voelen en zien wat hij doet voor biodiversiteit, bodem en het verminderen van stikstofemissie.

De veehouders spraken over kruidenrijk grasland en het toevoegen van magnesiumchloride aan de mest. Een middag met inbreng van Bernd Hietberg als veearts & weidecoach en Andries Huisman van Farmin, leverancier van magnesiumchloride.

Het doel? Ervaringsuitwisseling over resultaat, hoe het in de praktijk werkt en wat je daarbij tegenkomt.

De middag resulteerde in onderstaande tips, aandachtspunten en gebruikerservaringen voor kruidenrijk grasland:

Ervaringen rondom teelt:

- Kies het % kruiden dat bij je bedrijfsvoering past

- Kruidenrijk gedijt het beste bij lage bemesting, de hoeveelheid drogestof kan gelijk zijn aan 'normaal' grasland met de gebruikelijke bemesting.

Ervaringen bij voeren en grazen:

- Hoeveelheid VEM bij kruidenrijk ligt dit geval ca 100 VEM lager dan graskuil. De smakelijkheid maakt dit aspect weer goed. 1/3 van het rantsoen vervangen door kruidenrijk scheelt geen productie en werkt positief op de voeropname.

- Maaien en begrazen is spelen met het groeistadium, dit moet op een hoogte van plus 15 cm vanwege het hergroeipunt van de kruiden. Dat ligt hoger dan bij gras.

- Kruidenrijk voer heeft effect op de koe-gezondheid: een veerkrachtiger koe door meer mineralen als kobalt, selenium en anti-oxidanten.

Genoemde redenen voor keuze kruidenrijk:

- Opbrengstbehoud bij droogte. Hoge, droge percelen blijven langer groen en fris door de diepe beworteling van de kruiden.

- Meer biodiversiteit vanwege KPI's of uit persoonlijke interesse.

- De wens om minder kunstmest te gebruiken

- Vanwege het imago, draagvlak van het bedrijf.

Wil je ook een kijkje nemen bij collega's achter de staldeur? Houd de agenda in de gaten!