Duo-advies bij samenwerking levert nuttige zaken op


In Drenthe werken veel akkerbouwers en melkveehouders al jaren samen. Toch komen melkvee- en akkerbouw-adviseurs zelden beide tegelijk bij een boer. Dit gebeurde wél op initiatief van het project Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij. Drie duo’s adviseurs hebben de afgelopen tijd drie duo’s samenwerkende boeren geadviseerd. En dat heeft aardig wat ogen geopend, blijkt uit de evaluatiebijeenkomst op 10 februari. En voor deelnemers aan Duurzame melkveehouderij Drenthe is het goed te weten: dergelijke advieskosten worden vergoed tot €1.500,-.

Gezamenlijke aanpak grond en mest

Zo was het voor een aantal samenwerkers prettig eens goed samen te kijken naar het meerjarenplan per perceel. Hoe is de gewaskeuze en waarom? Hoe verbeteren we onze grond met onze gezamenlijke bemestingsruimte door de jaren heen? Soms zaken waar beide boeren nog niet aan hadden gedacht om gezamenlijk te bespreken. Handige tips die nu al over tafel zijn gekomen zijn onder meer -wellicht ten overvloede- dat gras na poters óók geldt als vergroening en dat het uitruilen van góede grond ook een boost voor je grond kan zijn. Want geef je altijd je percelen met slechte graszoden in bruikleen, dan kan de akkerbouwer ook geregeld natte grond treffen voor zijn of haar aardappels. Met kapotrijden bij rooien tot gevolg. Een stevig rotatieplan en duidelijke afspraken rond verrekening etc kan hierin een oplossing zijn. Een adviseur kijkt er soms net even anders naar dan de boeren zelf.

Wetgevingspuzzel

Boeren gaven aan dat de samenwerking op zich al zo'n puzzel is met verrekenen en 'wetgevingstoestanden' dat een gesprek over waar men elkaar kan versterken vaak uitblijft. Uit de evaluatie bleek ook dat een deel van de melkveehouders én akkerbouwers duidelijke afspraken wil om ritnaalden gericht te bestrijden. Dat betekent dat je tijdens de rotatie in alle gewassen hieraan werkt. Ook heeft een akkerbouwer vaak eigen wensen over gewassen in het bouwplan.

Bijdrage in zoektocht

In zo’n geval kan de adviseur bijdragen in de zoektocht naar een oplossing die voor beiden goed werkt. Soms zijn het kleine zaken, soms wat groter. Maar als er niet over gesproken wordt, verandert er zéker niets. Een van de boeren was vooraf ronduit sceptisch, het adviesgesprek leek hem zonder van de tijd. Nadien zag hij het nut goed in: ‘Het gesprek leverde meerdere handige punten op waar we mee verder kunnen.’

Soort Check-up

Daarbij zijn de voorgestelde veranderingen in de samenwerking vaak voor béide partijen voordelig. Harm de Boer, akkerbouw-adviseur bij Delphy: ‘Je moet deze gesprekken zien als een soort Check-up. ‘Wat gaat er goed, wat kan beter, wat vindt de één belangrijk en wat kan of wil de ander daaraan doen?’ En ook niet onbelangrijk: ‘Hoe kunnen we de grond het meest laten profiteren van de samenwerking?’ Met name aaltjes, kweek en bemesting hebben aandacht nodig blijkt uit de evaluatiegesprekken. De adviseurs kunnen onder meer helpen bij de bemestingspuzzel, het op peil houden van het organische stof, het wel of niet meedoen aan derogatie (en hoe) en hun licht laten schijnen op de bestrijden van aaltjes en ritnaalden.

Vergoeding advieskosten

Heeft u als samenwerkende veehouder interesse in een gesprek met de akkerbouwer waarmee u samenwerkt en een duo adviseurs? Lees hier dan vooral verder. Zoals al gezegd: dergelijke advieskosten worden aan deelnemers van Duurzame Melkveehouderij Drenthe vergoed tot €1.500,-


overleg koffie eettafel