Onderzoek kosten en baten regeneratieve landbouw


Het afgelopen half jaar hebben verschillende partijen en melkveehouders uit Noord- en West-Nederland een onderzoek gedaan naar de kosten en baten van de regeneratieve melkveehouderij.

Financiële plaatje regeneratief

Tijdens het webinar “Onder de streep” zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Ook is kort stilgestaan bij de methodologie waarmee de resultaten tot stand zijn gekomen.

Wil je hier meer over lezen of zien? Dat kan!

Alle informatie over het onderzoek, inclusief een opname van de webinar, is te vinden op deze pagina: kosten-batenanalyse regeneratieve landbouw.