Pak mee! Gratis webinars over de bodem


Bodemkwaliteit is de basis van efficiënte bedrijfsvoering en kringlooplandbouw. Vruchtbare kringloop Drenthe organiseert 4 vrij toegankelijke webinars over de bodem. Makkelijk om even mee te pakken!

In telkens slechts 45 minuten praten experts je helemaal bij over de laatste kennis en inzichten die je op je eigen bedrijf kunt toe passen.

Webinar 1

De eerste webinar is maandag 17 november uitgezonden en is hier terug te kijken. Hij gaat over de werking van de bodem, bodemsignalen en eventuele verbeteringsmaatregelen.

Webinar 2

Klimaatverandering: ‘Omgaan met droogte en andere klimaatperikelen: Van de regen in de drup’.
Woensdag 9 december, 10.00 uur

Webinar 3

Vruchtbare bodem en Bemesting: ‘Effect van bemesting op bodem’. 
Maandag 18 januari, 10.00 uur

Webinar 4

De rol van bodemleven: ‘de onzichtbare boerenhulp’.
Maandag 15 februari, 10.00 uur

Meer informatie en aanmelden: de website van Vruchtbare Kringloop Drenthe.