Pilot Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij krijgt vervolg.


Vijftig Drentse melkveehouders deden afgelopen jaar mee aan de pilot van Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt sloegen de handen ineen om de Drentse melkveehouderij toekomstgericht en duurzaam te maken.

koe-in-wei-paardebloem

Van de vijftig deelnemers kregen uiteindelijk vijfenveertig deelnemers een advies op maat. Het opstellen van de duurzaamheidsplannen lag in handen van Projecten LTO Noord, Agrifirm, Exlan en DLV Advies. De pilot is inmiddels geëvalueerd met de deelnemende melkveehouders. Maar liefst 89 procent van de deelnemers geeft aan dat ze nu helemaal of gedeeltelijk weten hoe duurzaam ze scoren. “Ik weet wat onze overschotten per hectare zijn en de bijbehorende streefwaarden van de provincie en de partners van Duurzame Melkveehouderij Drenthe ken ik nu ook. Nu is het de vraag hoe ons financiële plaatje van 2025 eruitziet en of de gesloten kringloop voor ons dan haalbaar is”, aldus een melkveehouder. De provincie Drenthe stelt een financiële beloning in het vooruitzicht voor melkveehouders die daadwerkelijk stappen nemen om hun bedrijf duurzamer te maken. Deze kan oplopen tot € 7.500,– per bedrijf.

Aan de slag

Uit een enquête en evaluatiebijeenkomst blijkt dat dat melkveehouders met name aan de slag willen met het sluiten van kringlopen op het bedrijf wanneer dat ook rendabel is. Zo zegt een melkveehouder: “Bij verduurzaming beperk je verliezen en als het goed is, merk je dat in je portemonnee.” Ook Energie en Bodem zijn zaken die veel melkveehouders duurzaam willen oppakken.

Vervolg

Na de succesvolle pilot krijgen in 2019 nog eens tweehonderd melkveehouders de kans een duurzaamheidsplan op maat op te stellen samen met een adviseur. Het persoonlijke gesprek met een expert wordt door de deelnemers als heel waardevol gezien en zal ook nu een belangrijk onderdeel zijn van het project. Melkveehouders kunnen in 2019 dan ook zelf kiezen welke adviseur hen begeleidt tijdens het proces.