Ruime subsidiemogelijkheden verduurzaming


Drie subsidieregelingen bieden de komende tijd ruime mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding van investeringen, kennisvergaring en kennisdelen.

Het gaat om de SABE subsidie, de komende POP- en Jola-regeling met extra Europees geld en de subsidie Boerenexperimenten voor onder meer de Drents-Groningse veenkoloniën.

SABE

Het is weer mogelijk deel te nemen aan de lnv-subsidieregeling SABE. Het is zeker de moeite waard om te kijken of deze subsidieregeling past bij uw bedrijfsplannen.
U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen van een bedrijfsplan voor verduurzaming van uw bedrijfsvoering en voor het opstarten van studiegroepen of projecten met collega-boeren. Het doel daarvan is om samen te leren over het effect maatregelen als bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer of verminderen van stikstofuitstoot.
Ook wanneer u uw kennis en ervaring wilt delen met andere agrariërs als demonstratiebedrijf, biedt de SABE-regeling reële vergoedingen voor uw tijd en eventuele aanpassingen op uw bedrijf. Aanvragen kan tot en met 15 december 2021. Meer informatie leest u op deze pagina van rvo.

Extra POP-geld: investeren in groen-economisch herstel

Vanuit Europa komt 35 miljoen euro extra naar de Nederlandse landbouw voor aanpassingen die leiden tot een goed inkomen op langere termijn en een bijdrage aan het klimaat.
Deze keer beslaat de subsidie 60 % van de investering in plaats van de normale 40%. Voor boeren tot een leeftijd van 40 jaar bij aanvraag is dat zelfs 75%.
Er is subsidie beschikbaar voor vijf categorieën:
- precisielandbouw & smart-farming
- digitalisatie
- water/droogte/verzilting
- duurzame bedrijfsvoering
- natuurinclusieve- & kringlooplandbouw
De regeling gaat waarschijnlijk 6 december open. Kijk hier voor de laatste gegevens en twee webinars met uitleg over mogelijkheden en voorwaarden.

Subsidie Boerenexperimenten Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt verlengd

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Mogelijke thema's zijn strokenteelt in combinatie met innovatie/high tech, het benutten van overhoeken, lokale afzet van producten, bodemkwaliteit of de overgang van landbouw en natuur. Kijk op de website wat hier allemaal onder valt.
Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling die begin dit jaar werd opengesteld, wordt de regeling met een jaar verlengd. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. In totaal wordt er € 250.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2022 via de website van de provincie Groningen.