Scheuren grasland? Kies vóór februari


Werkt u samen met een akkerbouwer? Dan is dit bericht voor u!

Ga er in december eens lekker voor zitten, bedenk welk gras vernieuwd moet worden en laat dit de akkerbouwer vóór eind januari weten. Hij zal je dankbaar zijn! En vraag hem dan ook gelijk waar jouw mais komend jaar komt. Dat zeggen Harm de Boer en Albert Jan Bos van respectievelijk Deplhy en DLV Advies. Beiden zijn betrokken bij het project 'Samenwerking akkerbouw en veehouderij'.

Vroeg = voordeel

De Drentse proeven over het scheuren van grasland zijn nog niet afgerond maar al wel is duidelijk dat vroeg scheuren veel voordeel geeft. De stikstof uit de verterende zode komt dan namelijk eerder vrij zodat deze beter kan worden benut door het akkerbouwgewas.

Dat zegt Giske Warringa, projectleider Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij. Om zo snel mogelijk na 1 februari te kunnen scheuren is het belangrijk om in de winter al aan de akkerbouwer door te geven welk grasland meegaat in de akkerbouwrotatie.

Wees er vroeg bij

Het akkerbouwgewas neemt de vrijkomende stikstof tijdens de groeifase beter op en voorkomt daarmee uitspoeling van deze stikstof. Giske: “Scheur je later, dan benut de plant minder vrijkomende stikstof of wordt deze alleen omgezet in loof.” Ongebruikte stikstof kan naar het grondwater verdwijnen. Vroeg scheuren heeft dus voordelen voor zowel de akkerbouwer als het grondwater.

Ga er nu voor zitten

In de proef mag het grasland eerder worden gescheurd, maar in de normale situatie mag dit vanaf 1 februari. Harm de Boer legt uit hoe melkveehouder en akkerbouwer het meeste uit de vrijkomende stikstof kunnen halen: “Het zou heel goed zijn als de veehouder in de winter al aangeeft welk grasland het komend jaar meegaat in de akkerbouwrotatie. Dan kan de akkerbouwer beter plannen en is de kans groot dat het gras zo dicht mogelijk bij 1 februari wordt gescheurd. Nog beter zou het natuurlijk zijn als dat al vanaf december zou mogen, maar dat is nu niet het geval. Door vanaf december scheuren toe te staan kan er ook een gunstig moment gekozen worden qua weersomstandigheden en dat is weer beter voor de bodem. In de wintermaanden is de grond immers soms te nat of bevroren en de vertering gaat in die tijd heel langzaam door de lage bodemtemperaturen.”

Kostbare mineralen

Ook Albert Jan Bos deelt deze mening. Zij het vanuit het melkveeperspectief: “Er wordt vaak tot ver voorbij februari gewacht met het beslissen over welk gras om moet. Men wil dan kijken hoe de zode de winter uitkomt. Maar eigenlijk weet de gemiddelde boer al veel eerder welke graspercelen hun beste tijd hebben gehad en aan scheuren toe zijn. Daarnaast heeft de veehouder er ook belang bij dat het bouwplan op tijd bekend is: vanaf volgend jaar moet je op zandgrond voor 15 februari bij RVO doorgeven waar je de mais gaat verbouwen. De voordelen zijn in mijn ogen te groot om te negeren. Scheuren we te laat, dan laten we kostbare mineralen liggen.”

Goed voor hele gebied

Dit is trouwens volgens Harm niet alleen goed voor de akkerbouwer maar voor het hele gebied. “Als iedereen zijn eigen aandeel neemt in het voorkomen van uitspoeling, dan hebben we er als gebied voordeel van. Ook in de nota over het nieuwe mestbeleid wordt genoemd dat in gebieden waar het goed gaat, minder restricties zijn te verwachten. En het is prima te doen.

De gezamenlijke tip?

Plan in de winter, geef dit door aan de akkerbouwer en zorg dat de deze zo vroeg mogelijk kan scheuren. Voordeel is dat u dan ook op tijd weet waar uw maïs komt te staan. Dat moet u immers voor 15 februari doorgeven.


Een wintertip uit het project ‘Samenwerking akkerbouw en veehouderij’

Maak vroeg scheuren mogelijk, plan vóór eind januari