Gebiedscontactpersonen van start


Acht Drentse melkveehouders zijn per 22 oktober van start gegaan als gebiedscontactpersoon. Zij zijn aanspreekpunt voor hun collega-boeren in de aanpak naar de verduurzaming van hun bedrijf.

Het doel? Duurzaamheid behapbaar en realistisch maken voor de deelnemende melkveehouder. De gebiedscontactpersonen zijn zelf ook deelnemer van Duurzame melkveehouderij Drenthe. Zij vormen een laagdrempelige vraagbaak en inspirerende gesprekspartners voor de deelnemers aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

Boeren voor boeren

Doordat de contactpersonen zelf ook boer zijn, begrijpen deelnemer en contactpersoon elkaar goed. Zij versterken het contact en de kennisuitwisseling tussen deelnemende melkveehouders onderling. Ook onderzoeken ze welke vragen er bij deelnemers leven en welke behoefte er is aan kennis. Indien gewenst brengen zij veehouders in contact met adviseurs, studiegroepen, bijeenkomsten, gebiedspartijen en projectpartners.

Pionieren en praktijkmensen

Gedeputeerde Henk Jumelet vertelt: “Provincie Drenthe en alle partners willen juist belonen voor de stappen die gezet worden naar verduurzaming. We hebben in dit project een voortrekkersrol en zijn continu bezig om de melkveehouder nog beter te ondersteunen, te stimuleren en het onderling delen van kennis te vergroten."

Boeren voor Boeren

De gebiedscontactpersonen zijn zelf boer. Het zijn echte praktijkmensen met een goed overzicht op wat er allemaal in de melkveesector speelt. Zij kunnen mensen met elkaar koppelen, gedachten helpen stroomlijnen en fungeren als goede sparringpartners voor deelnemende boeren. Jumelet: “Zo maken de contactpersonen de deelnemers slagvaardiger. Ze zorgen voor verbinding en betrokkenheid. De door heel Drenthe verspreide deelnemers worden hierdoor nauw betrokken bij een club collega’s met een gezamenlijk verduurzamingsdoel.”

De handschoen opnemen

Reind Katerberg uit Diphoorn is één van de acht gebiedscontactpersonen: “Drenthe vertelt de boeren niet hoe zij hun bedrijf moeten runnen om aan normen te voldoen. Zij daagt ons uit om met eigen vakmanschap te verduurzamen op een manier die bij het bedrijf past. Ik roep alle boeren op: Pak dit aanbod aan! Neem de handschoen op om het vakmanschap en de regie bij de boer te laten." De andere contactpersonen komen uit Anderen, Beilen, Emmer Compascuum, Koekange, Ruinerwold, Veenhuizen en Wapse. Zij stellen zich hier aan u voor.