Subsidie voor advies, studiegroepen en cursussen


Doet u mee met Duurzame Melkveehouderij Drenthe en is uw duurzaamheidsplan ingediend? Dan krijgt u € 1.500,- om te besteden aan advies, deelname aan studiegroepen en cursussen. Deze vergoeding heet de Uitvoeringsbijdrage en is een subsidie die elke deelnemer kan krijgen. Wij leggen u uit hoe het werkt.

Twee regelingen

Kort gezegd heeft u als deelnemer aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe te maken met twee financiële regelingen: de beloningsregeling en de uitvoeringsbijdrage. Hieronder leest u wat het verschil tussen deze twee regelingen is en hoe de uitvoeringsbijdrage in zijn werk gaat.

1) De Beloningsregeling is simpelweg de beloning die u over een jaar krijgt als u voldoet aan de duurzaamheidscriteria. Deze beloning laten we nu even buiten beschouwing.

2) De Uitvoeringsbijdrage is iets anders. Het is een subsidie vanuit het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe voor advies en scholing over onderwerpen uit uw duurzaamheidsplan. Dit kan advies, een studiegroep of een cursus zijn over de bodem, eiwit van eigen land, beweiding, energiebesparing, biodiversiteit of kringlooplandbouw. Dat is maar een kleine greep uit de onderwerpen natuurlijk, u weet zelf het beste waaraan u behoefte heeft.

Hoe werkt de uitvoeringsbijdrage?

U kunt maximaal € 1.500,- subsidie ‘Uitvoeringsbijdrage’ uitgekeerd krijgen. Zelf betaalt u daarbij nog een eigen bijdrage van minimaal € 300,-. Om het maximale subsidiebedrag te kunnen krijgen, moet u dus totaal minimaal € 1.800,- ex BTW uitgeven aan advies of scholing. Maar minder mag natuurlijk ook. Dit bedrag hoeft niet bij één adviseur of bedrijf worden uitgegeven. U bent volledig vrij zelf te bepalen welke adviseur, bijeenkomsten of studiegroepen u kiest. De enige voorwaarde is dat het gaat over onderwerpen uit uw duurzaamheidsplan. U kunt meerdere bonnen of facturen verzamelen om tot het maximale subsidiebedrag te komen. U heeft hiervoor tot 31 december 2022  de tijd.

Wachten met aanvragen

Omdat deze subsidie maar één keer aan u wordt uitbetaald, is het verstandig te wachten met het indienen van de bonnen/facturen tot u het maximaal aan te vragen bedrag heeft bereikt of tot het einde van het project. U betaalt dus eerst zelf de rekening, de subsidie wordt later aan u uitbetaald.

Indienen

U kunt de bonnen/facturen voor de uitvoeringsbijdrage indienen tot 31 december 2022. Indienen kan via www.SNN.nl

Inspiratie

  • Voor inspiratie, een overzicht (op onderwerp) van cursussen, projecten etc hebben we voor u een overzichtje gemaakt. Kijk op onze site onder de knop ‘Aan de slag’.

Er is uiteraard buiten deze lijst om nog veel meer aan advies en cursussen beschikbaar. Vraag ook eens rond bij andere adviseurs!


ontsloten tarwe (2)
bodem (8)
voederbieten (2)