Subsidieregeling voor jonge boeren


Ben je boer, jonger dan 40 en wil je verduurzamen? Samen met de EU biedt de provincie Drenthe jonge landbouwers financiële hulp bij het verduurzamen van hun bedrijf. Aanvragen van deze JOLA-subsidie kan t/m 7 februari via de website van RVO.

Wat houdt het in

  • Subsidie voor Jonge Landbouwers
  • € 600.000,- totaal beschikbaar voor modernisering en verduurzaming
  • Subsidie is voor Jonge Landbouwers tot 40 jaar die bedrijf willen overnemen
  • Investering draagt bij aan verbetering klimaat, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn
  • Open vanaf 2 december 2019 t/m 7 februari 2020

Fysieke investering

Projectleider Plattelandsontwikkeling Gerrie van der Vegt legt op de website van de provincie Drenthe het hoe en het waarom uit van deze subsidie, die kortweg JOLA wordt genoemd: “Als provincie vinden wij het belangrijk om jonge landbouwers in de tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness te ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat kunnen jonge landbouwers zijn die een bedrijf hebben overgenomen of die net zijn gestart met een bedrijf in deze sector. Deze subsidie kan men aanvragen voor het doen van fysieke investeringen. Daarmee bedoelen we investeringen (vaak technisch van aard) op het gebied van milieu, dierenwelzijn, landschapskwaliteit, volks- en diergezondheid en biodiversiteit.”


Screenshot jola