Tips Kruidenrijk grasland


De belangstelling voor kruidenrijk grasland neemt toe. Maar hoe krijg je en houd je kruidenrijk grasland?

Op basis van de huidige kennis heeft het initiatief Weidewinst een aantal vuistregels op een rij gezet die de slagingskans kunnen vergroten.

  • Herinzaai biedt de beste slagingskans
  • Bemest niet bij herinzaai of bij doorzaai
  • Houd pH in de gaten
  • Geef kruiden rust en laat ze een keer tot bloei komen

Veel meer praktische tips inclusief een tabel over de geschikte mengsels is hier in dit overzicht (pdf, 658 kB)te vinden.

Bron: Weidewinst, een initiatief van Louis Bolk Instituut, Van Hall Larenstein, PPO Agro advies en Veenweiden innovatiecentrum.