Verdienmodel natuurinclusief


Een verdienmodel van natuur-inclusieve landbouw? Daarover gaat een reeks webinars van Vruchtbare Kringloop - Achterhoek. U kunt er al twee terugkijken wanneer het u uitkomt.

Webinar 1

Tijdens het eerste webinar hoort u meer over het nieuwe beloningssysteem, het nieuwe regionale sturingsmodel en de pilot die hieromtrent in de Achterhoek loopt. Aan het woord komen: Carel de Vries, projectleider van de GLB-pilot, melkveehouder Joan Beernink, lid van de Boerenadviesraad en Dick Looman, melkveehouder en voorzitter van de VALA.

Webinar 2

Webinar 2 behandelt het thema natuurinclusieve landbouw als verdienmodel. Arie Schoemaker van de VALA vertelt over de ontwikkelingen van het GLB, de eigen pilot ’50 tinten groen in een kleinschalig cultuurlandschap’ en over eco-diensten en eco-regelingen.
Pilot-deelnemer Martijn te Brake, melkveehouder in Winterswijk-Woold, vertelde over zijn ervaringen, praktische toepassingen op zijn extensieve bedrijf en extra inkomsten die hij genereert door bepaalde maatregelen te nemen. Melkveehouder Henry Steverink uit Silvolde komt aan het woord over zijn inzet en de vergoedingen die hij daarvoor ontvangt op het gebied van: natuurinclusieve landbouw, motivaties en ervaringen met onder andere kruidenrijk grasland, akkerranden, bos en elzensingels op zijn intensieve bedrijf.

Kijk beide webinars terug op de site van Vruchtbare Kringloop Achterhoek.