Vraag uw beloning aan


Vergeet u niet uw beloning aan te vragen voor de resultaten van uw verduurzaming over de voorgaande jaren? Eén keer per jaar kunt u de beloning aanvragen over één van de voorgaande jaren. Als deelnemer aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe kunt u uit vier jaar, drie jaar kiezen waarover u een beloning wilt aanvragen. Deze beloning kunt u verdienen als uit de Kringloopwijzer blijkt dat uw bedrijf dat jaar voldoet aan de vooraf vastgestelde criteria. U kunt uw beloning aanvragen via de site van SNN. Rechts vatten we kort de gang van zaken samen.

Bij onze veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het aanvragen van de beloning.


puntsgewijs beloning groep 200
puntsgewijs beloning groep pilot 50